برای مشاهده ی کاتولوگ محصولات بر روی دکمه ی زیر کلیک نمایید  کاتولوگ محصولات

 • 1 - پکهای آنژیوگرافی قلبی
 • 2 - پک های انژیوگرافی پریفرال(محیطی)
 • 3 - پک انژیوگرافی قلبی از طریق شریان رادیال
 • 4 - پک های ویژه پروسیجر تاوی
 • 5 - پک های جراحی عمومی
 • 6 - پک های چشمی
 • 7 - پک های ارتوپدی
 • 8 - پک های ارولوژی
 • 9 - پک های پیس میکر قلبی
 • 10 - بپک جراحی قلبی
 • 11 - پک های زایمان
 • 12 - پک های سنتز پریکارد
 • 13 - پک های ارتروسکوپی
 • 14 - پک های اسپیراسیون مایع نخاعی
 • 15 - پک های جراحی اعصاب
 • 16 - پک های انژیوگرافی مغز
 • 17 - پک های پانسمان
 • 18 - ماسک پزشکی